• Curs de mecanografia per a tot aquell alumne que vullga presentar-se a l'examen de certificació a final de curs.